Privacyverklaring

Persoonsgegevens

BICAP verzamelt geen persoonlijke gegevens zonder uw medeweten.

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, privé en praktijkadressen, telefoonnummers, e‑mailadressen, geboortedatum, rijksregister en RIZIV-nr, specialisaties en opleidingen die u ons verstrekte via onze website bicap.be of andere contactkanalen.

Verzamelen van persoonsgegevens

Bicap verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Ledenadministratie
  • Gegevens over uw praktijk worden gebruikt op de webpagina “zoek een kinesist”,  tenzij u de keuze heeft gemaakt uw gegevens niet te publiceren op de website.
  • Indien we uw gegevens mogen publiceren, kunnen we uw praktijkgegevens ook doorgegeven aan artsen en potentiële patiënten die ons contacteren.
  • Deze gegevens worden ook gebruikt voor reclame voor onze cursussen, workshops en congressen. 

Bicap gaat niet over tot het verkopen, doorgeven of verspreiden van uw persoonsgegevens dan de redenen hierboven vermeld.

Als u geen betalend lid bent van Bicap, worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor publicaties.

Doorgeven van persoonsgegevens

Daarnaast kan toegang tot uw persoonsgegevens worden verleend aan onze ICT‑dienstverleners en communicatiebureau Sanza, Kardinaal Mercierstraat 11, 3290 Diest. Alle in de contractuele modelbepalingen van de EU beschreven maatregelen zijn aan deze dienstverlener opgelegd.

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap, voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld. Indien u geen lid meer bent van onze beroepsvereniging worden uw gegevens na maximum 10 jaar definitief verwijderd. 
Technologieën

De Bicap website gebruikt internettechnologieën (bv. cookies, JavaScript) enkel met de opzet u de bediening van de internettoepassingen te vergemakkelijken. Om onze websites aantrekkelijker te maken, worden zo nu en dan automatisch inlichtingen ingewonnen, bv. over de browser, het besturingssysteem, het aantal kliks, de doorsnee-bezoektijd per site. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden ingezameld.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

 

Disclaimer

BICAP biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder 'informatie' verstaat BICAP alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

 

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u schrijven naar Bicap vzw, Lange Muntstraat 9 - 8200 Brugge. Of contacteer ons via de contactpagina.

Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: https://www.privacycommission.be/.

 

BICAP vzw
KBO 0806.317.250