Vanaf 01/01/2018 zal BICAP instappen in de ABCIG

Datum: 
01/01/2018

Beste Leden,
Beste Collega’s,

Op 12/12/2017 had de Bijzondere Algemene Vergadering van BICAP plaats.
Hartelijk dank aan allen die aanwezig waren ondanks de slechte weersomstandigheden.
Er moesten belangrijke beslissingen genomen worden in verband met de toekomst van onze vereniging BICAP.
Alle effectieve leden konden meestemmen over het al dan niet instappen in de ABCIG’s (Axxon Belgian Clinical Interest Group) en over de toekomst van BAPRA.
De grote meerderheid heeft gestemd om in te stappen in de ABCIG en de koepel BAPRA te ontbinden.

Vanaf 01/01/2018 zal BICAP, met een samenwerkingsovereenkomst, instappen in de ABCIG.

In deze samenwerkingsovereenkomst staat ook een financiële verplichting zoals besproken tijdens de BAV. Dat betekent het totale lidgeld opgevoerd is naar €250. Het rekeningnummer en verdere details rond betaling, wordt later door AXXON zelf medegedeeld vanaf begin januari 2018.

Voor dit bedrag bent U lid van BICAP EN AXXON EN ABCIG.

In het kort bespreken we enkele voordelen van deze instap.

1.  Een Axxon Belgian Clinical Interest group (ABCIG) is een overleggroep voor leden van  Axxon en een KIV
     (Klinische Interesse Vereniging bv. BICAP) die een bijzondere beroepsbekwaamheid (BB) in eenzelfde deeldomein
     van de kinesitherapie bezitten en/of een soortgelijke klinische interesse delen. Zo zijn er verschillende ABCIG’s (13) per deeldomein
     in de kinesitherapie.

2.  Beroepsverdediging

 • Door deze samenwerking versterkt BICAP (KIV) haar wettelijke erkenning en verloopt de verdediging van de Pelvische reëducatie en de Perinatale kinesitherapie rechtstreeks via AXXON PTiB die directe toegang heeft tot de beleidsniveau’s (Verzekeringscomité, Conventiecommissie, Technische Raad Kinesitherapie, Planningscommissie, Federale Raad Kinesitherapie, provinciale Geneeskundige Commissies, Vlaamse en Waalse Erkenningscommissies Kinesitherapie, …).
 • AXXON verbindt zich ertoe om BICAP te betrekken in de beroepsverdediging betreffende onze BB. BICAP kan anderzijds rekenen op ondersteuning van hun initiatieven.
 • Streven naar vooruitgang binnen de bijzondere bekwaamheid “Pelvische reëducatie en Perinatale kinesitherapie”.

3.  Door een uitgesproken inzet in het verleden werd deze BB bekomen: PRACHTIG!
     Maar verdere stappen dienen nu gezet te worden om deze BB te laten "evolueren" en "beschermen"
     (doelstellingen oa: directe toegang kinesitherapie, honoraria, plaats in perinatale zorgpad)

4.  Internationalisering

 • AXXON ondersteunt internationalisering van de ABCIG Pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie: International Organization of Physical Therapists in Women's Health (IOPTWH)

5.  Kwaliteitsbevordering

 • ABCIG verbindt zich ertoe om minstens 2 activiteiten te organiseren, een LOKK, een peer-review
 • ABCIG krijgt participatie aan een kwaliteitsbevorderend systeem voor kinesitherapeuten (bv. PE-online of andere).

6.  Inspraak

 • AXXON geeft ABCIG-vertegenwoordigers representativiteit via stemrecht op de Algemene Vergadering van Axxon KiK en Axxon QeK conform de Statuten en Huishoudelijk Reglement van Axxon PTiB en de 2 vleugels Axxon KiK en Axxon QeK.

7.  Voordelen voor ABCIG lid:

 • De relevante vakliteratuur ( CEBAM Digital Library of Health), een hoeksteen van onze wetenschappelijke werking, wordt via AXXON PTiB aangeboden (enkel voor de ABCIG leden).
 • Uw contactgegevens en bijzondere bekwaamheid zullen zichtbaar worden op een kaart op de website van AXXON.
 • Doorverwijzing van AXXON website naar BICAP website, waarop we onze competenties voorstellen voor (niet-) leden.
 • De ABCIG krijgt gratis artikelruimte in AXXON Exclusief en Magazine (goed om onze BB en competenties zichtbaar te maken), gratis standplaats op AXXON congres, etc. waardoor we onze BB en competenties beter zichtbaar kunnen maken.
 • Effectief ABCIG lid worden? Enkel gediplomeerde kinesitherapeuten met een Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de Pelvische reëducatie en de Perinatale Kinesitherapie (erkend door de Vlaamse en Waalse Erkenningscommissie) én aangesloten bij de op dat ogenblik representatieve beroepsvereniging voor Belgische kinesitherapeuten (AXXON) kunnen effectief lid worden na aanvraag.

Nog een overzicht voor het lidgeld:

Een Axxon-ABCIG lid betaalt voor het werkjaar 2018 als:

 • Zelfstandige: € 250
 • Loontrekkende: € 176
 • Gemengd statuut (loontrekkende + zelfstandige): € 250
 • Startende kinesitherapeut (kinesitherapeut afgestudeerd zomer 2017 of winter 2018): € 144
 • Verwante zelfde praktijk (bv. man, vrouw, broer, zus): € 128
 • Gepensioneerde: € 128

AXXON stort hiervan €50 in ABCIG-kas.
Meer info over hoe je lidgeld betalen, vindt je in onze rubriek 'Lid worden'.

BICAP zelf behoudt zijn “autonomie” en zal zich verder inzetten om cursussen, studiedagen en congressen te organiseren.
BICAP is er zeker van dat dit een positieve beslissing is naar de toekomst toe.

We houden jullie verder op de hoogte. 

Met vriendelijke groet,

Namens BICAP bestuur
Christine Van De Putte, voorzitter