Lid worden

10 redenen om lid te worden van BICAP:

  1. Bicap wil zich als organisatie inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze bijzondere bekwaamheid.
  2. Bicap waakt voortdurend over de belangenbehartiging van de beroepsgroep en de bijzondere bekwaamheid, op federaal en nationaal niveau, mede door de vertegenwoordiging binnen ABCIG - Axxon Belgian Clincial Interest Group. 
  3. Je ontvangt regelmatig een nieuwsbrief of een nieuwsflash. Verdere nieuws-updates via facebook.
  4. Je lidmaatschap biedt je korting op bijscholingen, congressen en seminaries.
  5. Als lid word je steeds als eerste op de hoogte gebracht wanneer er bijscholingen georganiseerd worden.
  6. Zo ontvang je steeds het laatste nieuws, krijgt je een verslag van externe vergaderingen waaraan wij deelnemen, info over interessante externe activiteiten, etc.
  7. Indien je voldoet aan de voorwaarden komen je gegevens en specialisaties op onze website, zichtbaar voor patiënten, dokters en collega’s.
  8. Je krijgt via je ledenlogin toegang tot allerlei bruikbare meetinstrumenten en vragenlijsten.
  9. De externe druk op kinesitherapeuten wordt steeds groter. Juist nu moeten we solidair zijn.
  10. Je lidmaatschap bij ABCIG BICAP is een uiting van uw betrokkenheid bij onze beroepsbekwaamheid.

Vanaf 01/01/2018 is BICAP, met een samenwerkingsovereenkomst, ingestapt in de ABCIG, Axxon Belgian Clincial Interest Group

HOE LID WORDEN?

Een Axxon-ABCIG lid betaalt voor een werkjaar (1/1-31/12) als:

•  Zelfstandige: €250

•  Loontrekkende: €176

•  Gemengd statuut (loontrekkende + zelfstandige): €250

•  Startende kinesitherapeut (kinesitherapeut afgestudeerd zomer 2018 of winter 2019): €144

•  Verwante zelfde praktijk (bv. man, vrouw, broer, zus): €128

•  Gepensioneerde: €128

Een lidjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Dit lidgeld moet rechtstreeks aan Axxon betaald worden.
Axxon stort dan €50 per lid door naar de ABCIG.

Indien je al je lidgeld 2019 voor Axxon betaald hebt, nl. €209, dan kan je het resterend saldo gewoon nog bijstorten met vermelding "Lidgeld ABCIG BICAP 2019".

HOE JE LIDGELD BETALEN?

De betaling dient te gebeuren aan AXXON op het volgende rekeningnummer:
BE18 3631 0868 1365 met vermelding van
'je naam-lidgeld axxon+ABCIG BICAP'

Nogmaals, indien je al je lidgeld voor Axxon betaald hebt, dan kan je het resterend saldo gewoon nog bijstorten op hetzelfde rekeningnummer.
Dit met vermelding: 'lidgeld ABCIG BICAP 2019 + je naam'.

Zodra we de betaling van Axxon doorgekregen hebben, kunnen we de online verwijslijst aanpassen.

Van januari tot april wordt de website elke 14 dagen aangepast, vanaf mei wordt dit maandelijks nagekeken. 

Gelieve geen betalingen meer op het rekeningnummer van BICAP te doen!

REGISTRATIE ALS NIEUW LID

Als NIEUW  lid, moet je je steeds eerst registreren.  
Dan pas zijn wij in het bezit van je gegevens en kunnen we je opnemen in de overzichtslijst.

Klik hier om u te registreren

Dit is niet nodig als je ooit al lid was en je je al hebt geregistreerd. 

Pas na registratie als nieuw lid en/of ontvangst van je betaling en als je voldoet aan de voorwaarden, worden je gegevens online geplaatst.

VOORWAARDEN OM OPGENOMEN TE WORDEN IN DE OVERZICHTSLIJST

Om telkens weer opgenomen te worden in onze online-verwijslijst op de website moet je lidgeld betaald zijn en volg je jaarlijks 1 cursusdag/congres/symposium of navorming, georganiseerd door BICAP, in het voorgaande jaar.
Deze maatregel zorgt ervoor dat onze leden een minimale update van actuele kennis krijgen.

Als nieuw lid geldt de voorwaarde van bijscholing niet het eerste jaar van lidmaatschap. Vanaf het 2de jaar dien je hier wel aan te voldoen

Indien je niet in orde bent met de bijscholing, ontvang je nog steeds de nieuwsbrieven, de korting voor bijscholing, toegang tot het ledendeel, de verdediging van uw beroepsbelang, …

Wij hopen dat je begrijpt dat wij een kwaliteitsvolle, up-to-date behandeling van de patiënten willen promoten. Het jaarlijks volgen van bijscholingen is hiervoor een must.