UROFLOWMETRIE - webinar

Datum: 
24/06/2021
Plaats: 
ONLINE WEBINAR 17:00-19:00
Prijs leden: 
€45
Prijs niet-leden: 
€65
Bicap-activiteit: 
1
Accreditatie: 
PQK 4 NE

Je kan het webinar herbekijken gedurende een week, maar als je je in orde wil stellen voor de 'jaarlijks te volgen bicap-activiteit', moet je wel de dag zelf aanwezig zijn!

Wat kan uroflowmetrie bijdragen aan diagnostiek en behandeling bij bekkenfysiotherapie?

Spreker: Gonneke Dubbeling-Ruijl

Het gebruik van flowmetrie bij volwassenen en kinderen neemt binnen de bekkenfysiotherapie snel toe. Vanuit de urologie/uro-gynaecologie is al langer bekend dat een juiste interpretatie van een goed uitgevoerde flow onmisbaar is voor diagnostiek en voor een beter begrip van het functioneren van de spieren en organen in en rond de bekkenbodem. Niet voor niets schrijft de ICS (International Continence Society) bij monde van Schäfer, W. et al. reeds in 2002:
“Uroflowmetry is noninvasive and relatively inexpensive. Therefore, it is an indispensable, first-line screening test for most patiënts with suspected LUT dysfunction. Objective and quantative information, which helps one to understand both storage and voiding symptoms are provided by this simple urodynamic measurement.”

Meer en meer wordt een rapportage van de flow bij verwijzing vanuit het ziekenhuis naar de kinesist  meegestuurd met de patiënt gegevens. Het is niet alleen zinvol deze meegestuurde informatie goed te kunnen analyseren maar het loont tevens om bij aanvang en bij voortgang van de kinesitherapie flowmetingen te herhalen. Dit biedt extra mogelijkheden voor diagnostiek en dient tevens om de ontwikkelingen bij de patiënt te kunnen monitoren. Om zich een volledig beeld van de problematiek te kunnen vormen moeten de resultaten van de flowmetrie altijd gecombineerd worden met de vastlegging van frequentie en volume in het plasdagboek. Bii voorkeur wordt naast flowmetrie een  blaasvolumemeting vooraf en een residumeting na afloop van de flow verricht.

Doelstelling:
Tijdens dit webinar willen wij het belang van flowmetrie illustreren door meer inzicht te verschaffen in de onderlinge samenhang van de bekkenbodemklachten en te tonen hoe dit terug te zien is bij het monitoren van mictiestoornissen.

Inhoud: 
Wij zullen de bekkenbodemklachten zoals deze worden gezien binnen de praktijk voor bekkenfysiotherapie en hun onderlinge samenhang beschrijven. Daarbij wordt aangegeven hoe dit terug te zien is aan de blaas en welke signalen wij (en de patiënt!) hierbij kunnen herkennen. Wij beschrijven hoe we dit kunnen objectiveren middels flowmetrie en welke mictiestoornissen men kan herkennen in de flowpatronen. Tenslotte zal het geheel worden geïllustreerd met verscheidene casussen waarbij flows van vrouwen, mannen en kinderen de revue passeren.

Leerdoelen:
Na het volgen van dit webinar is men beter in staat de samenhang van de bekkenbodemklachten te beschrijven. De signalen die de blaas hierbij geeft kunnen worden herkend en gecommuniceerd met de patiënt. Men is vaardiger in het ”lezen” van een normale flow en het herkennen van afwijkende mictiepatronen. De afwijkende mictiepatronen kunnen worden geanalyseerd in relatie tot anamnese en plasdagboek. 

INSCHRIJVEN:
Alleen mogelijk via onderstaand inschrijvingsformulier. Betaling alleen volstaat niet.
Betalingsinstructies ontvang je via auto-reply na invullen van het inschrijvingsformulier.

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: 20/06/2021 - 12:00

Schrijf u hier in