Sorry, je kan niet meer inschrijven. De uiterste inschrijvingsdatum is voorbij.

MOTIVATIONAL INTERVIEWING

Datum: 
17/10/2019 tot 18/10/2019
Plaats: 
Hotel Aldhem - Grobbendonk
Prijs leden: 
€350
Prijs niet-leden: 
€390
Bicap-activiteit: 
1
Accreditatie: 
24 PE-punten

Merkt u dat uw patiënten wel naar uw adviezen luisteren, maar niet doen wat u hen adviseert? Weet u wél wat uw patiënten anders zouden moeten doen, maar niet hoe u ze zover kan krijgen om dat ook te doen? Bent u geïnteresseerd in methoden om de patiënt in beweging te krijgen? Bij bovenstaande vragen gaat het veelal om het veranderen van (gewoonte-)gedrag. Omdat de motivatie om te veranderen een goede voorspeller is van de feitelijke verandering is het belangrijk dat hulpverleners aandacht besteden aan de intrinsieke motivatie voor verandering.

Bij patiënten met perinatale en bekkenbodemklachten is zelfmanagement cruciaal. Het herstel wordt zeer sterk beïnvloed door het al of niet opvolgen van adviezen, het regelmatig doen van oefeningen en het veranderen van gewoonten in relatie tot onder meer de activiteit van de bekkenbodem.

Lesgevers: Vincent Kortleve - Matijs van den Eijnde - VIAPERSPECTIEF

CV Vincent Kortleve

CV Matijs van den Eijnde

Het programma van de tweedaagse cursus ‘Motivational Interviewing’ is gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om patiënten te motiveren ‘van binnenuit’. Omdat de cursus een training is waarbij ook vaardigheden worden ontwikkeld zal het definitieve programma ook afhangen van u als cursist en hetgeen u leren wilt. Hieronder vindt u daarom een globaal dagprogramma met de thema’s die in ieder geval aan bod komen.

Dag 1

 • Gemotiveerd of toch niet? 3 belangrijke concepten uit het onderzoek naar motivatie:
  • Ambivalentie
  • Verandertaal en
  • Behoudtaal
 • Gespreksvaardigheden om motivatie bij de ander te ontwikkelen
 • Vanuit welke attitude en intentie kunt u het beste de ander motiveren?
 • De vier processen (de ‘flow’) van het gesprek

Dag 2

 • Het herkennen, ontlokken en verder exploreren van motivatie (‘verandertaal’)
 • De zelfdeterminatie theorie als fundament voor motiveren
 • Uw gespreksvaardigheden in lastige situaties
 • Hoe om te gaan met vaste overtuigingen van de patiënt (ziektepercepties effectief beïnvloeden)
 • Reflectie op de eigen gespreksstijl

De cursus bestaat uit een combinatie van theoretische inleidingen, demonstraties, voorbeeld materiaal op video, discussie, simulaties, casuïstieken en oefeningen. U hoeft tijdens deze cursus geen rollenspel te doen voor de gehele groep!

Koffiepauze, lunch en syllabus inbegrepen.
Accreditatie PE-online of PQK is goedgekeurd voor 24 punten.

HOE INSCHRIJVEN ?

Graag inschrijvingsformulier volledig invullen en verzenden.
MAX aantal inschrijvingen: 30 personen.

Definitieve inschrijving pas geldig na betaling op het rekeningnummer IBAN BE77 3630 3935 3142  BIC BBRUBEBB met vermelding van  ‘naam +  voordracht 17-18/10/2019’

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 10/10/2019

BICAP vzw behoudt het recht de cursus te annuleren bij minder dan 10 inschrijvingen.

Schrijf u hier in