Zoek een kinesist

U bevindt zich hier:

De erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepsbekwaamheid als kinesitherapeut gebeurt bij het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen.

Erkende kinesitherapeuten kunnen mits de juiste diploma’s en attesten een erkenning krijgen voor deze bijzondere beroepsbekwaamheden:

  • Pediatrische kinesitherapie
  • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
  • Neurologische kinesitherapie
  • Manuele therapie
  • Cardiovasculaire kinesitherapie
  • Respiratoire kinesitherapie

De overgangsmaatregels voor de bijzondere beroepsbekwaamheden zijn afgelopen sinds 31 december 2016. Kinesitherapeuten kunnen dus niet langer een erkenningsaanvraag voor de bijzondere beroepsbekwaamheid aanvragen op basis van een activiteitenprofiel, bijscholingen, congressen, wetenschappelijke vergaderingen, publicaties … . De erkenning kan nog alleen op basis van een kopie van het basisdiploma, een kopie van het diploma, het diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat – bijzondere bekwaamheid en een verklaring op erewoord.

Uw erkenning aanvragen, doet u via het e-loket: https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/criteria/physiotherapist

Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie

In te dienen bewijsstukken

  • Een kopie van het basisdiploma kinesitherapie;
  • Een kopie van het diploma, diplomasupplement en/of getuigschrift postgraduaat – bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet, met ten minste 45 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie;
  • Een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die zijn identiteit/beroepstitel/RIZIV-nummer vermeldt op stempel en/of briefhoofding en aantoont dat u als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft opgedaan in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie.

Gebruik hiervoor het sjabloon verklaring op erewoord bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie terug te vinden op de website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/criteria/physiotherapist#bekken